WineHQ
Page 27 of 29 22 23 24 25 26 28 29
Items per page
Name

Showing entry 651 to 675 of 706

Operating system name ▲Test reportsOperating system URL
Ubuntu 6.10 "Edgy" i386 (+ variants like Kubuntu)1197https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 7.04 "Feisty" amd64 (+ variants like Kubuntu)259https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 7.04 "Feisty" i386 (+ variants like Kubuntu)2110https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 7.10 "Gutsy" amd64 (+ variants like Kubuntu)670https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 7.10 "Gutsy" i386 (+ variants like Kubuntu)2720https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 8.04 "Hardy" amd64 (+ variants like Kubuntu)1235https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 8.04 "Hardy" i386 (+ variants like Kubuntu)4383https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 8.10 "Intrepid" amd64 (+ variants like Kubuntu)875https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 8.10 "Intrepid" i386 (+ variants like Kubuntu)2142https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 9.04 "Jaunty" amd64 (+ variants like Kubuntu)1087https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 9.04 "Jaunty" i386 (+ variants like Kubuntu)1840https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 9.10 "Karmic" amd64 (+ variants like Kubuntu)1388https://www.ubuntu.com/
Ubuntu 9.10 "Karmic" i386 (+ variants like Kubuntu)1466https://www.ubuntu.com/
Ubuntu eee14http://www.ubuntu-eee.com/
Ubuntu Ultimate 2.86http://ultimateedition.info
UHU-Linux 1.1 "Kamion"1http://www.uhulinux.hu/
UHU-Linux 1.2 "Mascarpone"16http://www.uhulinux.hu/
UHU-Linux 2.02http://www.uhulinux.hu/
UHU-Linux 2.1 (Bumm)5http://www.uhulinux.hu/
UHU-Linux 2.2 (Nerd)1www.uhulinux.hu
Ultima Linux 84http://www.ultimalinux.com/
Ultima Linux 8.0.15http://www.ultimalinux.com/
Ultima Linux 8.11http://www.ultimalinux.com/
Ultima Linux 8.2b2http://www.ultimalinux.com/
Ultima Linux 8.33http://www.ultimalinux.com/
Page 27 of 29 22 23 24 25 26 28 29