WineHQ

TPTEST5

No Screenshot

This is a Swedish application which tests the current download speed on your internet connection, it's not available in English since it is made for Swedish purposes only.

I'm going to continue in Swedish:

Som sagt såär TPTEST ett program som kontrollerar bandbredden och sparar det i en tabell, för att kunna göra statistik på medel-, min- och maxvärde. Detta program togs enligt websidan fram av IT-kommisionen och underhålls för nuvarande av II-stiftelsen, konsumentverket samt Post- och Telestyrelsen.

Detta är ett väldigt intressant program att använda vid flera tillfällen, den berättar helt enkelt vad din internetleverantör ger dig och vilken stabilitet den har. För mer information, kolla in deras websida på http://www.tptest.se/

Application Details:

Developer: IT-Kommisionen
URL: http://www.tptest.se/

Super Maintainers: About Maintainership

No maintainers. Volunteer today!

For more details and user comments, view the versions of this application

VersionDescriptionLatest RatingLatest Wine version testedTest resultsComments
5The current version of the application, complete with an installer.Platinum0.9.17.10
Back