WineHQ

Vatowiec

No Screenshot

Submit Screenshot
Latest stable version

Application Details:

Version: 3.47
License: Retail
URL: http://vatowiec.pl/
Votes: 0
Latest Rating: Silver
Latest Wine Version Tested: 0.9.58.

Maintainers: About Maintainership

No maintainers. Volunteer today!

Free Download Download section

Test Results

Old test results
The test results you have selected are very old and may not represent the current state of Wine.
Selected Test Results

What works

All basic functionality seems to be available.
No special configuration changes before install were necessary.Polish description

Poszczególne programy działają poprawnie. Czasami po kilkukrotnym zamknięciu/otwarciu różnych okien programu pasek narzędzi staje się niewidoczny. W takim przypadku narzędzia dostępne są tylko przez menu główne lub menu kontekstowe.

Do instalacji nie jest konieczna zmiana domyślnych ustawień Wine.

What does not

Printing from an IPS form does not work, as it's seem to be broken within IPS.
Looks like special font BR32 is not installed (other system fonts can be used)
Viewing Help is not supported (it's written as Windows CHM file)

 


Polish description

Nie działa drukowanie formularzy po eksporcie do IPS (co jest prawdopodobnie błędem samego IPS).

Podczas instalacji występuje błąd instalacji czcionki BR.

Nie można wyświetlić pomocy (Vatowiec używa plików CHM). Do podglądu można użyć jakiegoś programu do obsługi CHM np. kchmviewer.

Workarounds

What was not tested

Celin.

Hardware tested

Graphics:

  • GPU:
  • Driver:

Additional Comments

selected in Test Results table below
Operating systemTest dateWine versionInstalls?Runs?Used
Workaround?
RatingSubmitter
CurrentMandriva 2007.1 SpringMar 25 20080.9.58.Yes Yes NoSilverEdward 

Known Bugs

Bug # Description Status Resolution Other apps affected

Show all bugs

Comments

Comments Disabled

Comments for this application have been disabled because there are no maintainers.
Back