WineHQ
 
Screenshot Gallery for Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires
 
Version 0.01a
Ubuntu 12.04
Ubuntu 12.04
Wine version: 1.5.7
Version 1.00c
start menu
start menu
Wine version: 1.3.34
St6Sp1 - Lunatic
St6Sp1 - Lunatic
Wine version: 1.9.11
Sample Gameplay
Sample Gameplay
Wine version: 1.9.11

Log in to submit screenshots
Back