WineHQ

Applications Affected by Bug #17339

Application Name Description version Downloads
602XML Filler 602XML Filler is an application for filling in forms.
Weak tool, unfortunately entrenched in Czech Republic e-goverment applications. (probably effect of corruption in state administration)
Usage of this application is
unavoidable in various relations with many Czech state administration bureaux. e.g. Úřad průmyslového vlastnictví, Ministerstvo spravedlnosti, České správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo financí, Národníbezpečnostiúřad, Ministerstvo práce a sociálních věci...
2.62.09